Våra Tävlingar

Tävlingsanmälan görs via

SBK Tävling

Klubbens IPO-, Bruks- Lydnads- och Rallytävlingar 2018

Appellklass spår, sök och rapport

1 april

Rallylydnadstävling, alla klasser

22 april

Lydnadsklass 1 - elit

1 maj

Skydds lägre, högre och elitklass

3 juni

Sök lägre, högre och elitklass

1 juli

Spår elitklass

5 augusti

Rallylydnadstävling, alla klasser

2 september

IPO BH, BSL1-3, IPO1-3

9 september

Lydnadsklass 1 - elit

7 oktober

Rallylydnadstävling, alla klasser

14 oktober

 

Skriv ut

  • Senast uppdaterad 15 april 2018
  • Träffar: 9065